Nawigacja

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje dotyczące MPWiK sp. z o.o. w Ciechocinku, w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

Prezes Zarządu
inż. Wanda Buchalska


 

UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI

W związku z okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, przypominamy właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta Ciechocinka o konieczności:

- odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);

- odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;

- zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz budynków.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.

Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać pod nr. telefonu 54 283 6224.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 85554
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-07 11:35

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Nieszawska 21
87-720 Ciechocinek

Numer KRS: 0000200181
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 891-101-23-25
REGON 910515889

Konto PKO BP SA O/Ciechocinek
09 1020 5200 0000 4002 0004 4024

Dane kontaktowe

tel.54 283 6224   fax 54 283 6225
e-mail: ciechwod@pro.onet.pl

numery wewnętrzne:
35 - Kierownik Dz. Zbytu
36 - Odczytywacze
37 - Kierownik Techniczny
38 - Gł. Księgowa
39 - Księgowość

Kierownik techniczny - +48 602 396 101
Baza warsztatowo-transportowa - Ciechocinek ul. Sportowa: tel. +48 54 283 40 23
Oczyszczalnia ścieków - Ciechocinek ul. Sportowa: tel. +48 54 273 25 97
Ujęcie wody - Siarzewo gm. Raciążek: tel. +48 54 283 65 02

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7-15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 794417
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 12:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl