Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Instalacja wodomierza do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody (np. do podlewania ogródka)

  1. Usługobiorca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzenie z własnej sieci wewnętrznej (tzw."pionek") i montuje na nim wodomierz (podlicznik) celem mierzenia ilości bezpowrotnie zużytej wody (np. na podlewanie ogródka).
  2. Usługobiorca zgłasza o powyższym fakcie przedsiębiorstwu wodociągowemu (osobiście, telefonicznie, listownie, e-mailem).
  3. Przedsiębiorstwo wodociągowe dokonuje oplombowania podlicznika.
  4. Przedsiębiorstwo wodociągowe zmniejsza ilość odprowadzanych ścieków o ilość wykazaną przez podlicznik - w przypadku podlicznika na podlewanie ogródka w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku.

UWAGA nr 1: Zamontowany podlicznik musi być nowy (tj. plomba legalizacyjna z roku bieżącego). Zakupu, konserwacji i legalizacji podlicznika dokonuje Usługobiorca na własny koszt.

UWAGA nr 2: Zgodnie z nową taryfą, obowiązującą od dnia 8.08.2018 r., każdorazowe wystawienie rachunku z podlicznika powoduje obciążenie opłatą abonamentową (niezależnie od opłaty abonamentowej za wodomierz główny).

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-01-19 11:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9730
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-14 12:35:49