Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rada Nadzorcza składa się z 3. członków.
Powoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w następujący sposób:
- dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników,
- jeden członek Rady wybrany przez pracowników Spółki.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

- Dariusz Łojko - Przewodniczący
- Małgorzata Kapelińska - Sekretarz
- Dariusz Rakusiewicz - Członek

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
2. badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątkowego Spółki,
3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
6. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w ust. 3 i 4,
7. składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
8. wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-04-06 10:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-09 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6863
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-09 11:11

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Nieszawska 21
87-720 Ciechocinek

Numer KRS: 0000200181
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 891-101-23-25
REGON 910515889

Konto PKO BP SA O/Ciechocinek
09 1020 5200 0000 4002 0004 4024

Dane kontaktowe

tel.54 283 6224 
e-mail: ciechwod@pro.onet.pl

numery wewnętrzne:
35 - Kierownik Dz. Zbytu
36 - Odczytywacze
37 - Kierownik Techniczny
38 - Gł. Księgowa
39 - Księgowość

Kierownik techniczny - +48 602 396 101
Baza warsztatowo-transportowa - Ciechocinek ul. Sportowa: tel. +48 54 283 40 23
Oczyszczalnia ścieków - Ciechocinek ul. Sportowa: tel. +48 54 273 25 97
Ujęcie wody - Siarzewo gm. Raciążek: tel. +48 54 283 65 02

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7-15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 897581
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-11-30 09:04

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl