Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechocinku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.

Powoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w następujący sposób:

 • dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników,
 • jeden członek Rady wybrany przez pracowników Spółki.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 • Andrzej Rakowicz - Przewodniczący
 • Wojciech Klabun - Członek
 • Iwona Lewandowska - Członek

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 2. badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątkowego Spółki,
 3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 6. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w ust. 3 i 4,
 7. składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
 8. wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-04-06 10:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-01 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11483
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-01 11:52:13