Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zgromadzeniem Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Ciechocinku jest:


Burmistrz Miasta Ciechocinka

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania ich obowiązków,
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
3) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
4) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
5) emisja obligacji,
6) zatwierdzenie zasad zbycia udziałów,
7) tworzenie funduszy celowych i specjalnych,
8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
11) zwrot dopłat,
12) decydowanie o połączeniu z inną spółką lub rozwiązaniu, likwidacji Spółki,
13) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych,
14) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 umowy — Spółki oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,
15) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu.
4. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub wspólników.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-03-01 10:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-27 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5222
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-27 10:45

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Nieszawska 21
87-720 Ciechocinek

Numer KRS: 0000200181
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 891-101-23-25
REGON 910515889

Konto PKO BP SA O/Ciechocinek
09 1020 5200 0000 4002 0004 4024

Dane kontaktowe

tel.54 283 6224 
e-mail: ciechwod@pro.onet.pl

numery wewnętrzne:
35 - Kierownik Dz. Zbytu
36 - Odczytywacze
37 - Kierownik Techniczny
38 - Gł. Księgowa
39 - Księgowość

Kierownik techniczny - +48 602 396 101
Baza warsztatowo-transportowa - Ciechocinek ul. Sportowa: tel. +48 54 283 40 23
Oczyszczalnia ścieków - Ciechocinek ul. Sportowa: tel. +48 54 273 25 97
Ujęcie wody - Siarzewo gm. Raciążek: tel. +48 54 283 65 02

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7-15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 897579
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-11-30 09:04

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl